Богданова Ольга Олексївна, старший викладач кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та ІТ

Метою курсу є розкриття можливостей використання матеріалу астрономічного змісту в навчачально-виховному процесі з хімії, що сприятиме активізації пізнавального інтересу учнів, розширення їх кругозору

Назва дистанційного курсу: «Правові основи змісту природничої освіти»

РозробникСторчак Ніна Анатоліївна, зав. кафедри філософії освіти, теорії й методики  суспільствознавчих предметів МОІППО, к.юрид.н., доцент

Одним з важливих елементів програми з хімії є розв’язування задач. В програмі курсу застосовуються раціональні методи розв’язування задач різних типів з метою більш глибокого розуміння рівнянь хімічних реакцій, уміння мислити «в молях».


Мета курсу ознайомити слухачів з вимогами до сучасного уроку та шляхами підвищення його ефективності.

Мета: ознайомити з можливостями використання матеріалу фізичного змісту на уроках  біології