Мета курсу:

·        сформувати компетентність в галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій, вмінь та навичок роботи із сервісами Веб 2.0;

·        навчитися використовувати  засоби інформаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів та створення веб-квестів.