Мета: вивчення проблемних питань історії ХХ століття з позиції нових теоретико-методологічних підходів.

Завдання:

  • -       познайомити слухачів зі здобутками сучасної української історіографії ХХ століття;
  • -       розкрити роль загальнолюдських цінностей у формуванні колективної історичної пам’яті та національної ідентичності;
  • -       дати уявлення про долю пересічної людини, її повсякденне життя в умовах тоталітаризму;

  • -       вдосконалення предметно-історичної компетентності;
  • -       поглиблення дослідницького компоненту професійного потенціалу вчителів історії  шляхом дослідження та аналізу різних джерел інформації;
  • -       сприяти збереженню пам’яті про трагічні сторінки історії ХХ століття.
  •