У результаті засвоєння курса, учителі істрорії, які викладають курс "Людина і світ" мають знати, вміти:

- розрізняти типологію та структуру уроків середньої та старшої школи; вміти аналізувати урок відповідно до сучасних вимог; 

- знати класифікацію та особливості основних форм організації навчання;

- вміти керуватися в практичній діяльності знаннями про освітні компетентності учнів відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти;

умітирозробляти схему-графік аналізу уроку відповідно до моделі побудови уроку;

- розуміти усвідомлювати шляхи формування ключових освітніх компетентностей учнів засобами реалізації інноваційних технологій.