Розробник курсу:

Сторчак Ніна Анатоліївназавідувач кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів МОІППО, к. юрид. н., доцент

 

Вступ до курсу

Права  людини та їх захист – одна з одвічних проблем людства. Її вирішували протягом тисячоліть, розглядаючи з позиції політики, права, етики, релігії, філософії.

Проблема прав людини розв'язувалася по-різному залежно від епохи, її ідей, традицій, соціальних пріоритетів. У кожну епоху розвитку суспільства існували свої уявлення про права окремої особи, про належне та заборонене в її поведінці. Зміни в теорії прав людини відображали погляди домінуючої (панівної) частини суспільства на співвідношення потреб людей та можливостей їх задоволення.

Доктрина прав людини та законодавство постійно вдосконалюються у зв’язку з динамічністю процесів у самому соціальному середовищі.

Тож права людини – це складне багатомірне явище, що має еволюційний характер.