Мета курсу - удосконалити професійну компетентність вчителів інформатики - слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Завдання курсу: 

  • ознайомити  вчителів з основними цілями та завданнями освітньої галузі "Технологія" відповідно до концепції "Нової української школи" та державних освітніх стандартів, змістовими лініями шкільного курсу інформатики в початковій, середній та старшій школах;
  • зорієнтувати слухачів курсів у нормативно-правовому, концептуальному, науковому та методичному забезпеченні щодо викладання інформатики;
  • систематизувати знання щодо методів навчання інформатики та методичних особливостей вивчення окремих тем шкільного курсу інформатики.