Мета курсу: Формування у керівників загальноосвітніх навчальних закладів здатності стратегічно мислити; моделювати та впроваджувати нові ідеї, інновації, теорії стратегічного менеджменту