Дистанційний курс для вчителів-тьюторів та управлінців ЗНЗ та ПТНЗ

Мета і завдання:

  • Оперувати нормативними актами при вирішенні проблемних ситуацій в плануванні і організації дистанційного навчання в ЗНЗ та ПТНЗ;
  • Розробити  інтегрований навчальний  проект  та/або методичні рекомендації дистанційного навчання  учнів ЗНЗ, ПТНЗ за цим проектом на прикладах використанням Stem-освіти ;
  • Визначити структуру розділів курсу/уроку та передбачити інтегровані завдання на прикладах предметів природничо-математичних дисциплін та ІТ;
  • Скомпонувати та  розмістити навчальний матеріал   в середовищі Moodle на прикладах природничо-математичних дисциплін та ІТ;
  • Створити й наповнити навчальним змістом власні комунікативні сервіси (веб-сайти, блоги, форуми…);
  • Визначити  цінність, сформулювати функції  та розробити схематичні моделі вчителя-тьютора та управлінця-тьютора в дистанційному навчанні ЗНЗ, ПТНЗ;
  • Розробити власну концепцію та спільний  план організації дистанційного навчання в ЗНЗ та ПТНЗ і застосувати на     практиці