Мета курсу:

  • підвищення загальномовного рівня педагогічних працівників, їх мовної грамотності та вдосконалення комунікативної компетентності,
  • практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови; 
  • піднесення професійного спілкування на належний рівень.