Дистанційний навчальний курс присвячено проблемі родинного та суспільного статевого виховання дітей від народження до 18 років. Під час проходження дистанційного курсу його учасники розглянуть наступні питання: Родина – перший соціальний інститут у здійсненні статевого виховання. Організація статевого виховання у навчальних закладах. Сучасні моделі статевого виховання. Біологічне та соціальне у статевій поведінці дитини; значущість культури статі у формуванні дитячої особистості; уточнення місця та ролі закладів освіти у системі формування статевої самосвідомості, статевого виховання та статевої освіченості дітей; аналіз процесу формування статеворольових уявлень у хлопчиків та дівчаток; розгляд літератури зі статевого виховання.