Вивчення науково-природничої картини світу

 в курсі «Природознавство» початкової школи   за діючими програмами   МОНУ

                    

Клименко Л. О., к. пед. н., доцент, завідувач кафедри теорії йметодики природничо-математичної освіти та ІТ МОІППО

                   (для слухачів дистанційного навчання поч. кл., гр.116)

                                      План


І.      Природознавство як навчальна дисципліна та інтегрований курс.

1.1.   Мета галузі «Природознавство». Держстандарт початкової повної  

         базової і загальної середньої освіти. 

1.2.   Навчання природознавства у початковій школі і STEM –   освіта.

ІІ.     Наукова суть пізнання природи-формування наукового світогляду.          Семантичний аналіз поняття  світогляд. Його типи. ПНКС.