Курс "Основи програмування на Java" призначений для вчителів інформатики, що у 2016/17 н.р. будуть викладати інформатику у 8 класі. 

Структура курсу відповідає чинній навчальній програмі "Інформатика 5-9" і побудована таким чином, що кожна тема курсу відповідає уроку за програмою. Автори курсу, дотримуючись логіки навчання тем алгоритмізації та програмування, змінили порядок вивчення деяких тем курсу, що не порушує методичних рекомендації МОН України.